TRE MUSEUM I ETT

Upplev allt från stenålder i Karlshamn till dagens punchtillverkning.
Museet berättar i sina utställningar om bland annat om stadens industrier,
köpmannagårdar med anor från 1700-talet, tobaksodling och sjöfart.

Skottbergska
gården

På museet visas både permanenta och tillfälliga utställningar

Smithska
huset

Stadens
industrier

Tillfällig
utställning

Vi ger eleverna chansen att utforska historien genom pedagogiska program och resor genom tiden

Det är viktigt för oss att alla kan ta del av uppleverlser genom god tillgänglighet

L O Smith &
Spritfabriken

Punchens
historia

Nygammal Punch lanseras i Karlshamn

Nu släpps Karlshamns nya punsch, gjord på det gamla originalreceptet från 1850-talet.
Receptet har funnits i museets samlingar. I vårt punschmuseum kan man få tillfälle att provsmaka.

Föreläsningar

Boka guidning

Carlshamniana
En imponerande samling lokal kulturhistoria

Karlshamns museum

Karlshamns museum (Vinkelgatan 8) har sina samlingar i Smithska huset vars fastighet har fått sitt namn efter brännvinskungen L O Smiths son Otto Smith.

Här finns utställningar som speglar stadens historia och näringar från dess grundande till nutid. Museigården är en liten oas i stadskärnan där vi även exponerar levande historia i form av en liten tobaksodling, ett kryddland och Stilleryd pelargonen. Ett av Karlshamns äldsta hus – Holländarehuset är även återuppbyggt på museigården.

Skottbergska gården

Skottsbergska gården med ingång från Drottninggatan har idag samma utseende som när Skottbergska gården uppfördes. Diskar, hyllor och övrig inredning har fått stå kvar genom seklen. Endast nya lager färgt på väggarna har förändrat interiören.

Boddraken i taket och det gamla skyltfönstret hittades på gårdens vind och sattes tillbaka i befintliga hål under restaureringen på 1950-talet.

    Punschmuseet

    Under andra halvan av 1800-talet fanns det inte mindre än två olika fabriker som tillverkade punsch i Karlshamn.

    J N von Bergen & Sons och C G Berghs som under årtiondena före och efter det förra sekelskiftet (188/1900-tal) bedrev en omfattande tillverkning av punsch, likör och brännvin i Karlshamn.

    bli medlem!

    Som medlem är du med och stöttar den fortsatta utvecklingen av Karlshamns museum, till stor glädje för Karlshamnsbor i alla åldrar!